ikona

SILNIČNÍ PROGRAM OSTRAVA, s.r.o.

Mojmírovcu 5, Ostrava- Mariánské Hory,709 67

ikona

Firma Silniční program s.r.o., Ostrava byla založena 1.7. 1992 jako soukromá společnost plynulým přechodem speciálních mostních činností, včetne odborných pracovníku z bývalého státního podniku SILNICE OSTRAVA. Cílem firmy je plné uspokojování všech požadavku obchodních partnerů při výstavbě ocelových provizorních mostů normovaných typů, pilířů z materiálu PIŽMO. Kvalita práce, krátké dodací lhuty, přijatelné ceny, technická komplexnost jsou hlavními kritérii naší pracovní činnosti. Firma Silnicní program s.r.o., Ostrava úzce spolupracuje v oblasti technické připravenosti s Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, odborem krizového řízení. Projekcní prípravu zabezpečuje firma Silnicní program s.r.o., Ostrava dodavatelským zpusobem s vysoce kvalifikovanými pracovníky s 30-ti letou praxí v oboru výstavby stavebnicových ocelových mostů a podpěr.

Práce realizované v posledních letechNABÍDKA SLUŽEB

Stavby provizorních ocelových mostů příhradových konstrukcí patří k hlavnímu nosnému programu podnikatelské činnosti firmy Silnicní program s.r.o., Ostrava. Stavebnicové mosty typu BB, TMS, MS umožnují rychlé přemostení prekážek všeho druhu. Mosty jsou konstrukčně rešeny jako soubor rozebiratelných ocelových prvků. Vozovka je široká od 3,50 m - 4 m. Mosty jsou jednoproudové s únosností od 20 t - 60 t, z vystuženou mostovkou až 100 t, u typu TMS.

Typy mostních staveb

Stavebnicový silniční most typ BBStavebniccový silniční most typ MSStavebnicový silniční most typ TMS


Firma Silniční program, s.r.o., Ostrava zajišťuje:

Praha v Brandýse nad Orlicí SO-101

PředchozíHlavní stranaDalší